Contact


Officiële benaming van onze school

Katholiek Basisonderwijs (KaBo) Beek – Bree vzw

 Jef van Hoofstraat 3, 3960 Beek -Bree

 089/46.16.77

 0493/67.47.93

  directie.dekei@dekubus-bree.be

 www.dekei-beek.eu

Directeur a.i.: Edith Kuppens

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.

Deze mensen zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter: Dominique Vanderstegen

089/47.29.48