Een kei - toffe school

K indvriendelijk

E igentijds

I mago

WELKOM

 

BELANGRIJK  VOOR DE OUDERS VAN DE NIEUWE INSTAPPERS.

De geplande infoavond van maandag 10 december 2018, wordt verplaatst naar maandag 28 januari 2019.


heidi5